Home

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tylżycka Potok”

z siedzibą w Warszawie,


ul. Tylżycka 11/112 , 01-656 Warszawa

 

telefon: 22 832 04 68 
email:  tylzyckapotok@wp.pl

Ostatnio dodane: 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Tylżycka Potok

ul. Tylżycka 11/112 , 01 - 656 Warszawa

tel : 22 832 - 04 - 68 ; fax : 22  833 - 69 - 53

e-mail : tylzyckapotok@wp.pl

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  ” Tylżycka Potok”  Warszawa ul. Tylżycka 11/112,  ogłasza przetarg   nieograniczony  na remont chodników na terenie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Tylżycka Potok”

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie  Istotnych Warunków  

Zamówienia  w cenie 30 zł, w siedzibie Zamawiającego  w godz. 10.00-14.00

 

Termin składania ofert : do dnia 07.04.2014 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert: w dniu 07.04.2014 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.

 

Telefon kontaktowy: Teresa Mielczarek  (22) 832-04-68 ;  516 122 158

 

SM  „Tylżycka Potok"  zastrzega sobie  prawo unieważnienia przetargu

bez podania przyczyn.